Tub pikues i lehtë me emetues të sheshtë

Tubi vetë-kompensues anti-sifon dhe anti-drenazhim

AquaTape

Aquatape

Shirit pikues me labirint të vazhdueshëm

AquaDropPlus

Aquadrop Plus

Tub pikues me emetues të sheshtë

Gold Drip

Gold Drip

Linja e tubave me pika, me emetues cilindrik

Automatizim

Automatizim & Design

Automatizim dhe dizenjim i sistemeve vaditës