AquaPress

Tubi vetë-kompensues anti-sifon dhe anti-drenazhim

AquaPress është gjenerata e re e tubave të linjës me pika me një pllakë të integruar, e paisur me tre sisteme kryesore të cilat sigurojnë performancë të besueshme në instalimet afatgjata në zonat e pjerrëta, ujitje sipërfaqësore ose nëntokesore.

• Sistemi i kompensimit të presionit (PC) siguron një normë të vazhdueshme të rrjedhjes kur presioni ndryshon (0,55 ÷ 3,50 bar), e cila varet nga trashësia e tubit.

• Sistemi anti-sifon (AS) në sistemet e mbingarkimit, ajo parandalon thithjen e grimcave në terren përmes vrimës së daljes së pikave.

• Sistemi pa kullues (ND) parandalon zbrazjen e krahut pikues kur sistemi është ndalur, duke e mbajtur tubin plot me ujë, duke mbyllur grykën nën 0.25 bar. Kur instalimi rindizet, të gjitha pikat shpërndajnë të njëjtën sasi të ujit në të njëjtën kohë , duke siguruar uniformitetin e rritjes së bimëve.

Përdoret në: Pemtari, Fusha, Serrë

AquaPress

Karakteristika

  • Rruga e rrjedhjes turbulente redukton rrezikun e bllokimit.
  • Variacioni më i ulët koeficient (Cv).
  • Emetues i sheshtë zvogelon humbjen e ngarkesës.
  • Shiriti blu tregon vendosjen e saktë në tokë.
  • Rezistencë e lartë ndaj rrezeve UV.
  • Ndarja e hapësirës së pikave konstante ose alternuara.

Katalogu &
Fleta Teknike e Të Dhënave