Produkte & Shërbime

Furnizojme
Ekselencen

AlbTechPlast Shpk bazohet në ofrimin e një game të gjerë produktesh me bazë plastike, dhe një sistem prodhimi në cikël të mbyllur duke prekur të gjitha fazat e realizimit të produktit, duke nisur nga lënda e parë, makineritë e prodhimit të formës, makineritë e prodhimit të plastikës, deri te dizajni përfunfimtar.

30x40x16

Arka Plastike

Arka Plastike në dimensione të ndryshme

Arka Kartoni

Arka Kartoni

Arka Kartoni për fruta dhe perime

Tube Vaditje

Tubacione

Bidon Plastik 30L

Bidona Plastik

Bidon plastik në përmasa të ndryshme.

EcoBins

Eco Bins

Valvula

Aksesore

Automatizim

Software &
Asistencë