Home

Lider në:

Prodhimin e plastikës

Prodhim plastike me cilësin më të mirë

Materiale paketimi

LLoje të ndryshme materiale paketimi

Realizim

Dizenjim dhe realizim produkti

Kapacitet & Teknologji

Kapacitet i lartë prodhimi

ALBTECHPLAST

Misioni

ATP ofron cilësi të vazhdueshme dhe ekselencë duke kombinuar disponibilitetin e perhereshem te games se gjerë të produkteve tona

Vizioni

ATP synon të ofrojë zgjidhje tregut me anë të një cikli të mbyllur prodhimi për të gjithë gamat e produkteve të paketimit.

Teknologjia

Teknologjia është një nga pikat më të forta të AlbTechPlast sh.p.k, ku me anë të përqafimit të teknologjisë së fundit, ne mundesojmë një cilësi maksimale

Furnizojmë Ekselencën

0
Klientë
0
Vlerësime
0
Projekte
Makineritë CNC

Makineritë CNC

Krahas përpunimit të plastikës, kompania jonë ofron edhe një shërbim tjetër, frezë për prodhimin e kallëpeve metalike.

Kompania jonë disponon të gjithë linjën për prodhimin e pjesëve të ndryshme metalike, duke filluar nga pjesët më të vogla e deri te kallëpet me përmasa të mëdha.

NDËR KLIENTËT TANË