Arka Një Perdorishme

Njëpërdorimshe

Arka plastike 30x40x16

Përmasat:30x40x16
Materiali: Polipropilen
Pesha: 300 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka Plastike 30x40x20.5

Përmasat:30x40x20.5
Materiali: Polipropilen
Pesha: 370 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka plastike 30x50x20

Përmasat:30x50x20
Materiali: Polipropilen
Pesha: 600 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka plastike 30x50x16

Përmasat:30x50x16
Materiali: Polipropilen
Pesha: 400 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka plastike 30x50x26

Përmasat:30x50x26
Materiali: Polipropilen
Pesha: 600 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka plastike 40x60x18

Përmasat:40x60x18
Materiali: Polipropilen
Pesha:
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.
Njëpërdorimshe

Arka plastike 40x60x22

Përmasat:40x60x22
Materiali: Polipropilen
Pesha:
Ngjyra: E zezë, bardhë, blu sipas kërkesës.