Bidona Plastik

Përdorim ushqimor & industrial

Bidona Plastik

BIDONA PLASTIK

Bidona në përmasa të ndryshme, për përdorime ushqimore
dhe industriale.
Në HDPE.
Në ngjyrat: Tulle,Bardhë
Blu ose në bazë të kërkesës (3000+)
I disponueshëm ne modelet:

  • 20L
  • 25L
  • 50L