Arka Shumë Perdorishme

Shumë Përdorimshe

Arka Plastike 30x50x17

Përmasat:30x50x17
Materiali: HDPE
Pesha:
Ngjyra: E zezë, bardhë, blue sipas kërkesës.
Shumë Përdorimshe

Arka Plastike 30x50x26

Përmasat:30x50x26
Materiali: HDPE
Pesha: 600 gram
Ngjyra: E zezë, bardhë, blue sipas kërkesës.
Shumë Përdorimshe

Arka Plastike 30x54x33

Përmasat:30x54x33
Materiali: HDPE
Pesha:
Ngjyra: E zezë, bardhë, blue sipas kërkesës.
Shumë Përdorimshe

Arka Plastike 30x50x22

Përmasat:30x50x22
Materiali: HDPE
Pesha:
Ngjyra: E zezë, bardhë, blue sipas kërkesës.