Arka Kartoni

Një përdorimshe

Arka kartoni

Arka kartoni njëperdorimshe.

Të prodhuar me karton 100% të pastër.
Me një përdorim të gjerë ne fushën ushqimore dhe bujqësore.
Të disponueshëm në të gjitha llojet e ngjyrave dhe e personalizueshme sipas
dëshirës dhe nevojës të klientit.