Rreth nesh

Albtechplast

AlbTechPlast sh.p.k

AlbTechPlast sh.p.k e themeluar në vitin 2013, është lider në prodhimin e plastikës dhe materialeve të paketimit, duke mbështetur ndjeshëm sektorin e agrikulturës, dhe jo vetëm.

ATP sjell në tregun shqipëtar cilësinë më të mirë të paketimit dhe prodhimit të plastikës falë teknologjisë, kapacitetit të prodhimit dhe njerëzit e duhur për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet.

Suksesi ynë bazohet në ofrimin e një game të gjerë produktesh me bazë plastike, dhe një sistem prodhimi në cikël të mbyllur duke prekur të gjitha fazat e realizimit të produktit, duke nisur nga lënda e parë, makineritë e prodhimit të formës, makineritë e prodhimit të plastikës, deri te dizajni përfundimtar.

Misioni

ATP ofron cilësi të vazhdueshme dhe ekselencë duke kombinuar disponibilitetin e perhereshem te games se gjerë të produkteve tona

Vizioni

ATP synon të ofrojë zgjidhje tregut me anë të një cikli të mbyllur prodhimi për të gjithë gamat e produkteve të paketimit.

Teknologjia

Teknologjia është një nga pikat më të forta të AlbTechPlast sh.p.k, ku me anë të përqafimit të teknologjisë së fundit, ne mundesojmë një cilësi maksimale

RRETH NESH

6 ditë në javë

Jemi të disponueshëm 6 ditë të javës

Te gjitha veglat në dispozicion

Transport dhe prodhim

Realizim objektivi

Të gjitha objektivat që ju kërkoni ne i përmbushim

Kushte atmosferike

Kujdesemi për të gjitha projektet që mos të kenë ndikim atmosferikë

Shërbime eco

Përdorim gjithçka ekologjike